Witajcie!


Chcemy, aby w naszym przedszkolu dzieci czuły się jak w domu. Pragniemy zapewić naszym podopiecznym wzorową opiekę, edukację na start, rozwój poprzez naukę, sztukę i zabawę.


NASZE PRZEDSZKOLE:

 • pragnie być najlepszym partnerem dziecka, dlatego też wielką uwagę przykładamy do stałych kontaktów z rodzicami
 • w naszym przedszkolu troszczymy się o każdego wychowanka i wspieramy każdego jako niepowtarzalną jednostkę
 • nasze przedszkole dobrze służy rozwojowi dziecka, zajęcia są interesujące i dobrze zorganizowane, absolwenci są dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole
 • nasze przedszkole traktuje dzieci ze zrozumieniem, troską i dobrocią
 • nasze przedszkole jest bezpieczne i zdrowe
 • nasze przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami
 • w naszym przedszkolu każdy nauczyciel to indywidualność i wysokiej klasy pedagog
 • dewizą przedszkola jest otwartość, zrozumienie i wzajemne wspieranie się

ORGANIZACJA PRACY, czyli ramowy rozkład dnia:

 • od otwarcia do pierwszego posiłku - czas na zajęcia i zabawy indywidualne, dowolne działania twórcze
 • czas zadaniowy (zajęcia zorganizowane, spacery, wycieczki)
 • czas zajęć dodatkowych, terapeutycznych
 • czas na zajęcia indywidualne, zabawy swobodne, konsultacje z rodzicami

Kadra Przedszkola jest wyspecjalizowana w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co gwarantuje wysoki poziom pracy z dziećmi w oparciu o nowoczesne metody.

Copyright © 2009 Przedszkole Nr 79 Dwujęzyczne polsko - francuskie